Το 2ο ΓΕΛ Ιλίου πραγματοποίησε πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 13/12/16 έως 18/12/16. Για την πραγματοποίησή της κατατέθηκαν προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία:

Our Travel
Manessis
At Holidays
Zorpidis, Grellis
IQ Holidays

Από τα προαναφερόμενα γραφεία επελέγη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πολυήμερων εκδρομών (απόφαση ΥΠΠΕΘ 129287/Γ2 14 παράγραφοι 1-2 Ε.Κ. 2769/2-12-2011) το γραφείο "Our travel".